De softwareoplossing voor inkoop en aanbestedingen

Bizaline's AMIGOS biedt een speciaal ontwikkelde softwaremodule voor het schrijven en evalueren van aanbestedingen. AMIGOS is een platform waar aanbestedende overheden en inschrijvers samen kunnen werken. Voor overheden biedt AMIGOS de volgende voordelen:

Ontwerp uw inkoopstrategie en programma van eisen

Een aanbesteding begint met beleidsdoelen: wat wilt u bereiken met het contract? AMIGOS helpt u beleidsdoelen onder te brengen in een duidelijke structuur, zodat u de beste partner kunt vinden voor de realisatie ervan.

Evaluatie van biedingen

Biedingen zijn vaak dikke boekwerken van honderden pagina's tekst. Het is vrijwel onmogelijk voor één lezer om zich een compleet beeld te vormen van alle plannen en beloften in een inschrijving. Tegelijkertijd kan elke vergissing verstrekkende gevolgen hebben: er zijn grote bedragen gemoeid met een aanbesteding. Het is geen uitzondering dat overheden hun keuze in een rechtszaal moeten verdedigen.

Een bieding beoordelen is dus altijd een teaminspanning: een groep experts neemt elk een hoofdstuk voor eigen rekening, en beoordeelt dit volgens het vastgestelde model. Maar niemand heeft een totaaloverzicht. Dat is riskant: sommige gebreken in een inschrijving komen pas naar voren wanneer je met voldoende afstand naar het geheel kunt kijken.

Bizaline's AMIGOS software helpt aanbestedende overheden en inschrijvers om biedingen objectief en holistisch te evalueren. Data kan direct vanuit Excel geupload worden naar AMIGOS, van waaruit direct rapportages, checklists en overzichten uitgedraaid kunnen worden. Zo garandeert AMIGOS de volledigheid en kwaliteit van inschrijvingen in alle opzichten: doelen, planning, budget, bewijsvoering, risico's, en naleving van de eisen.

Doelenboom

Bizaline helpt u de structuur van een aanbesteding of inschrijving helder te visualiseren met een Doelen Inspanningen Netwerk of "plan-on-a-page" rapportage. Dragen de strategische doelstellingen van een inschrijving bij aan het realiseren van uw visie? En is elke maatregel daadwerkelijk gekoppeld aan uw beleidsdoelen? AMIGOS toont de samenhang van een bieding - in een oogopslag.

Volledigheidscheck

AMIGOS checkt maatregelen automatisch op volledigheid: waar planning, bemensing, of risicomatrix ontbreken krijgt u direct een waarschuwing. Zo garandeert AMIGOS volledige en eisenconforme inschrijvingen.

Gantt-diagram en resourcetoewijzingen

Bizaline geeft inzicht in het grote plaatje: planning, bemensing, budgets, en risico's. Ons interactieve Gantt-diagram laat u inzoomen op elk gewenst tijdvak en helpt u vertragingen tijdig te spotten en de gevolgen ervan in te zien.

Contractmanagement: geen loze beloften

Vanaf het moment van gunning vindt er regelmatige communicatie plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer rondom de voortgang van de implementatie. AMIGOS biedt een platform waar u alle initiatieven, veranderprojecten, en verbeteringen kunt volgen. Updates omtrent de implementatie kunnen ingevoerd worden in de database (voortgangspercentages, veranderingen in de planning, status updates) en worden direct zichtbaar voor de opdrachtgever. Zo is de actuele status van het contract continu inzichtelijk voor alle betrokkenen. U hoeft niet langer per e-mail te checken hoe het ermee staat: log in op AMIGOS en u ziet het direct.

Bizaline: transformeer uw tendermanagement

Het AMIGOS-platform is een beveiligde database die informatie real-time toegankelijk maakt voor alle gebruikers. De software is speciaal ontworpen voor aanbestedende overheden en inschrijvers - en biedt het grootste voordeel wanneer beide partijen het platform samen gebruiken. Met Bizaline realiseert u een verbetersprong in uw tendermanagement.

Contact us

Interested? Contact us to learn what we can do for you.