Bizaline ondersteunt uw inkoopproces

De cultuurkloof tussen publieke en private sector is problematisch voor beide partijen. Bij Bizaline hebben we aan beide kanten van de scheidslijn gestaan - en we zijn trots op onze decennia ervaring met Europese aanbestedingen en biedingen, in het bijzonder in het openbaar vervoer. We werken met een speciaal ontwikkelde methode, gebaseerd op decennia ervaring en geworteld in de principes van de European Foundation for Quality Management.

Inkoopstrategie

Bizaline ondersteunt aanbestedende overheden bij het kiezen van een inkoopstrategie die past bij hun beleidsdoelen, en deze vertalen in een samenhangend programma van eisen.

Evaluatie van biedingen

Bizaline kan uw evaluatieteam ondersteunen bij het maken van een eerlijke afweging. Ons team heeft zelf geruime ervaring met het schrijven van biedingen en werkt met unieke in-house ontwikkelde software om de samenhang, volledigheid en kwaliteit van biedingen te verifiëren.

Contractmanagement

Na gunning van een contract houdt het werk natuurlijk niet op: overheden en hun partners moeten nauw samenwerken om van de uitvoering een succes te maken. Bizaline toetst implementatieplannen aan de aangegane verplichtingen en faciliteert transparante communicatie met onze beveiligde cloud-omgeving.

Contact us

Interested? Contact us to learn what we can do for you.